نیاز به راهنمایی دارید؟

محبوبه امینی
سالن سعدی: تاریخ نگاری پوشاک
سالن رودکی: برش و دوخت چادر به روش سریع و آسان
سالن ویژه:
سالن 1: تجربه زیسته خیاط روشندل کرمانشاهی
سالن 2: جایگاه هوش مصنوعی در آینده صنعت مد
سالن 3: کاربرد نرم افزار در الگوهای لباس اقوام
1091231281
09132329504
mahbobehamini1851@gmail.com
زینب اسدی پور
سالن سعدی:
سالن رودکی:
سالن ویژه:
سالن 1:
سالن 2: جایگاه هوش مصنوعی در آینده صنعت مد
سالن 3:
۵۴۲۰۰۳۵۴۲۱
۰۹۱۳۴۵۹۴۷۰۰
asadyzeinab75@gmail.com
ملیحه خداجو
سالن سعدی: پیچینگ مد و لباس, تاریخ نگاری پوشاک
سالن رودکی: طراحی و الگو سازی با نر مافزار جمینی و مارلوس, برش و دوخت چادر به روش سریع و آسان
سالن ویژه:
سالن 1: اصول صنعتی تولید پوشاک /پارچه شناسی, تجربه زیسته خیاط روشندل کرمانشاهی
سالن 2: پارچه بافی سیریک, جایگاه هوش مصنوعی در آینده صنعت مد
سالن 3: برسی هنر ملیله و نحوه استفاده آن در دنیای مد, کاربرد نرم افزار در الگوهای لباس اقوام
2470944661
09179080121
khodajoo.maliheh@yahoo.com
زهرا رجبی خواه
سالن سعدی:
سالن رودکی:
سالن ویژه: تلفیق مدسبز و نانو, دنیای دیجیتال, نقش خیال در ارتقا بخشی سطح خلاقیت در طراحی مد سنتی تا مدرنیته, آموزش طراحی جواهرات با رایانه (نر مافزار متریکس), طراحی پارچه با هویت ایرانی, پوشاک و حوزه میراث فرهنگی, وضعیت شناسی تجارت مد و لباس در چرخه اقتصاد خلاق دنیا, Developing a Digital product for fashion and clothing industry., Developing a Digital product for fashion and clothing industry., Developing a Digital product for fashion and clothing industry., Developing a Digital product for fashion and clothing industry.
سالن 1: مد پایدار ، صنایع خلاق و اقتصاد چرخشی, NFT در کسب و کارهای حوزه مد, پژوهش در تاریخ اجتماعی رنگ در پوشاک دوره اسلامی, زیورآلات و درمان, بررسی تفکر مد پایدار در پوشاک اقوام و ادیان (زرتشتی دوزی), پوشاک و زیور آلات قشقایی, سوزن دوزی کرمان (پته دوزی), تولید محتوای فضای مجازی, نقاشی باتیک ( این دیزاین), اصول صنعتی تولید پوشاک /پارچه شناسی, تجربه زیسته خیاط روشندل کرمانشاهی
سالن 2: چشم انداز چالش ها و آینده نگری صنعت مد و لباس, دیوان البسه, قرارداد های پوشاک در جامعه ایرانی - اسلامی, راهبردهای کاربردی مبتنی بر پوشاک سلامت محور در حفاظت محیط زیست, سوزن دوزی های پرکاربرد درپوشاک لرستان , آموزش لچک بانوان قوم بختیاری, لینوکات و چاپ لینو یکتا آرت, پارچه بافی سیریک, جایگاه هوش مصنوعی در آینده صنعت مد
سالن 3: آفرینش مد بر اساس نمودهای بصری فرهنگ پوشش در نگاره های نسخ مصور, زیورآلات دیروز و امروز خوزستان, حصیر بافی با رویکرد مد و لباس, چادر عربی, خانه های خلاق و نوآوری مد, معرفی و الگو سازی لباس محلی بانوان, گفتمان زیست عفیفانه در تاریخ پوشش اسلامی, باز آفرینی نقش مایه های سنتی چادر شب بافی و کاربرد آن, Modest Fashion Revolution, چاپ قلمکاری اصفهان یکتا آرت, برسی هنر ملیله و نحوه استفاده آن در دنیای مد, کاربرد نرم افزار در الگوهای لباس اقوام
1990354033
09169047205
wwwzahrarajabikhah036@gmail.com
فاطمه خرمی مقدم
سالن سعدی: مستند سازی پوشاک اقوام, سبک فراگیر(ترندسازی) و رواج یک مد توسط تبلیغات, Tr Cutting, خلاقیت و نوآوری در صنعت مد, تاثیر مد و فشن در بازی های چند میلیون دلاری, از عفت تا مد، از تلاقی تا تفاهم , گرافیک برند در مد, ذهنیت فراجهانی (متاورس) در صنعت مد و لباس, پیچینگ مد و لباس, تاریخ نگاری پوشاک
سالن رودکی: تکنیک های خلاقیت در طراحی لباس, طراحی کفش روی قالب, ساخت کیف دستی و ملزومات چرم, طراحی خلاقانه الگوی شلوار, اوریگامی در دنیای مد و لباس, در پوشاک (Visual Branding) هویت بصری, طراحی لباس کودکان- ویژه کودکان 5 تا 12 سال (شاهنامه خوان نو جوان یسنا بهنام نیا), لباس و کودک در اقوام ایرانی, Hanging memories : from traditional macrame to lighting unit., رویداد چاپ، یکتا آرت, Hanging memories : from traditional macrame to lighting unit., طراحی و الگو سازی با نر مافزار جمینی و مارلوس, برش و دوخت چادر به روش سریع و آسان
سالن ویژه: تلفیق مدسبز و نانو, دنیای دیجیتال, نقش خیال در ارتقا بخشی سطح خلاقیت در طراحی مد سنتی تا مدرنیته, آموزش طراحی جواهرات با رایانه (نر مافزار متریکس), طراحی پارچه با هویت ایرانی, پوشاک در دیوان حافظ و مثنوی مولوی, پوشاک و حوزه میراث فرهنگی, وضعیت شناسی تجارت مد و لباس در چرخه اقتصاد خلاق دنیا, Developing a Digital product for fashion and clothing industry., Developing a Digital product for fashion and clothing industry., Developing a Digital product for fashion and clothing industry., Developing a Digital product for fashion and clothing industry.
سالن 1: مد پایدار ، صنایع خلاق و اقتصاد چرخشی, NFT در کسب و کارهای حوزه مد, پژوهش در تاریخ اجتماعی رنگ در پوشاک دوره اسلامی, زیورآلات و درمان, بررسی تفکر مد پایدار در پوشاک اقوام و ادیان (زرتشتی دوزی), پوشاک و زیور آلات قشقایی, سوزن دوزی کرمان (پته دوزی), تولید محتوای فضای مجازی, نقاشی باتیک ( این دیزاین), اصول صنعتی تولید پوشاک /پارچه شناسی, تجربه زیسته خیاط روشندل کرمانشاهی
سالن 2: چشم انداز چالش ها و آینده نگری صنعت مد و لباس, دیوان البسه, قرارداد های پوشاک در جامعه ایرانی - اسلامی, راهبردهای کاربردی مبتنی بر پوشاک سلامت محور در حفاظت محیط زیست, سوزن دوزی های پرکاربرد درپوشاک لرستان , آموزش لچک بانوان قوم بختیاری, سوزن دوزی بلوچ, شناخت اصول و ارزشهای اسلامی در عکاسی حوزه مد, لینوکات و چاپ لینو یکتا آرت, پارچه بافی سیریک, جایگاه هوش مصنوعی در آینده صنعت مد
سالن 3: آفرینش مد بر اساس نمودهای بصری فرهنگ پوشش در نگاره های نسخ مصور, زیورآلات دیروز و امروز خوزستان, حصیر بافی با رویکرد مد و لباس, چادر عربی, خانه های خلاق و نوآوری مد, معرفی و الگو سازی لباس محلی بانوان, گفتمان زیست عفیفانه در تاریخ پوشش اسلامی, باز آفرینی نقش مایه های سنتی چادر شب بافی و کاربرد آن, Modest Fashion Revolution, چاپ قلمکاری اصفهان یکتا آرت, برسی هنر ملیله و نحوه استفاده آن در دنیای مد, کاربرد نرم افزار در الگوهای لباس اقوام
2090258055
09112552722
fa.khorram20@gmail.com
اکرم اکبری زاده
سالن سعدی:
سالن رودکی:
سالن ویژه:
سالن 1: اصول صنعتی تولید پوشاک /پارچه شناسی
سالن 2:
سالن 3:
0793677181
09155756691
A.Akbarizadeh1400@gmail.com
مرضیه اسمعیلی
سالن سعدی:
سالن رودکی:
سالن ویژه:
سالن 1:
سالن 2: پارچه بافی سیریک
سالن 3:
0939756919
09151034515
vaamiria5552@gmail.com
سمیه کاظمی
سالن سعدی: پیچینگ مد و لباس
سالن رودکی: طراحی و الگو سازی با نر مافزار جمینی و مارلوس
سالن ویژه: Developing a Digital product for fashion and clothing industry., Developing a Digital product for fashion and clothing industry.
سالن 1: اصول صنعتی تولید پوشاک /پارچه شناسی
سالن 2: پارچه بافی سیریک, جایگاه هوش مصنوعی در آینده صنعت مد
سالن 3: برسی هنر ملیله و نحوه استفاده آن در دنیای مد, کاربرد نرم افزار در الگوهای لباس اقوام
1091320365
09138652514
skazemi125@gmail.com
گلزار ناطق
سالن سعدی:
سالن رودکی:
سالن ویژه:
سالن 1:
سالن 2:
سالن 3: برسی هنر ملیله و نحوه استفاده آن در دنیای مد
5129666003
9358418810
nategh.golzar@gmail.com
زهرا مؤمنی تیکدری
سالن سعدی: پیچینگ مد و لباس, تاریخ نگاری پوشاک
سالن رودکی: طراحی و الگو سازی با نر مافزار جمینی و مارلوس, برش و دوخت چادر به روش سریع و آسان
سالن ویژه:
سالن 1: اصول صنعتی تولید پوشاک /پارچه شناسی
سالن 2: پارچه بافی سیریک, جایگاه هوش مصنوعی در آینده صنعت مد
سالن 3: کاربرد نرم افزار در الگوهای لباس اقوام
6070010302
09933889940
www.a.z.a.140000000@gmail.com
داود محبی
سالن سعدی:
سالن رودکی:
سالن ویژه:
سالن 1: اصول صنعتی تولید پوشاک /پارچه شناسی
سالن 2:
سالن 3:
0310866936
9120574520
davoodmohebi372@gmail.com
عاطفه سادات سیدی
سالن سعدی:
سالن رودکی: طراحی و الگو سازی با نر مافزار جمینی و مارلوس, برش و دوخت چادر به روش سریع و آسان
سالن ویژه:
سالن 1:
سالن 2:
سالن 3:
0386600503
09191607058
atfhsadatsydy@gmail.com
فاطمه مرادی
سالن سعدی:
سالن رودکی: برش و دوخت چادر به روش سریع و آسان
سالن ویژه:
سالن 1:
سالن 2:
سالن 3:
4061215256
09199907513
www.moradifateme390@gmail.com
زهرا رجبی خواه
سالن سعدی: مستند سازی پوشاک اقوام, سبک فراگیر(ترندسازی) و رواج یک مد توسط تبلیغات, Tr Cutting, خلاقیت و نوآوری در صنعت مد, تاثیر مد و فشن در بازی های چند میلیون دلاری, از عفت تا مد، از تلاقی تا تفاهم , گرافیک برند در مد, ذهنیت فراجهانی (متاورس) در صنعت مد و لباس, پیچینگ مد و لباس, تاریخ نگاری پوشاک
سالن رودکی: تکنیک های خلاقیت در طراحی لباس, طراحی کفش روی قالب, ساخت کیف دستی و ملزومات چرم, طراحی خلاقانه الگوی شلوار, اوریگامی در دنیای مد و لباس, در پوشاک (Visual Branding) هویت بصری, طراحی لباس کودکان- ویژه کودکان 5 تا 12 سال (شاهنامه خوان نو جوان یسنا بهنام نیا), لباس و کودک در اقوام ایرانی, Hanging memories : from traditional macrame to lighting unit., رویداد چاپ، یکتا آرت, Hanging memories : from traditional macrame to lighting unit., طراحی و الگو سازی با نر مافزار جمینی و مارلوس, برش و دوخت چادر به روش سریع و آسان
سالن ویژه:
سالن 1:
سالن 2:
سالن 3:
1990354033
09169047205
royalservice9@yahoo.com
حدیث ساجدی
سالن سعدی: مستند سازی پوشاک اقوام, سبک فراگیر(ترندسازی) و رواج یک مد توسط تبلیغات, Tr Cutting, خلاقیت و نوآوری در صنعت مد, تاثیر مد و فشن در بازی های چند میلیون دلاری
سالن رودکی: تکنیک های خلاقیت در طراحی لباس, طراحی کفش روی قالب, ساخت کیف دستی و ملزومات چرم, طراحی خلاقانه الگوی شلوار, اوریگامی در دنیای مد و لباس, Hanging memories : from traditional macrame to lighting unit., رویداد چاپ، یکتا آرت, Hanging memories : from traditional macrame to lighting unit.
سالن ویژه: تلفیق مدسبز و نانو, دنیای دیجیتال, نقش خیال در ارتقا بخشی سطح خلاقیت در طراحی مد سنتی تا مدرنیته, آموزش طراحی جواهرات با رایانه (نر مافزار متریکس), طراحی پارچه با هویت ایرانی, پوشاک در دیوان حافظ و مثنوی مولوی, پوشاک و حوزه میراث فرهنگی, Developing a Digital product for fashion and clothing industry., Developing a Digital product for fashion and clothing industry.
سالن 1: مد پایدار ، صنایع خلاق و اقتصاد چرخشی, NFT در کسب و کارهای حوزه مد, پژوهش در تاریخ اجتماعی رنگ در پوشاک دوره اسلامی, زیورآلات و درمان, بررسی تفکر مد پایدار در پوشاک اقوام و ادیان (زرتشتی دوزی)
سالن 2: چشم انداز چالش ها و آینده نگری صنعت مد و لباس, دیوان البسه, قرارداد های پوشاک در جامعه ایرانی - اسلامی, راهبردهای کاربردی مبتنی بر پوشاک سلامت محور در حفاظت محیط زیست, سوزن دوزی های پرکاربرد درپوشاک لرستان , آموزش لچک بانوان قوم بختیاری, شناخت اصول و ارزشهای اسلامی در عکاسی حوزه مد
سالن 3: آفرینش مد بر اساس نمودهای بصری فرهنگ پوشش در نگاره های نسخ مصور, زیورآلات دیروز و امروز خوزستان, حصیر بافی با رویکرد مد و لباس, چادر عربی, خانه های خلاق و نوآوری مد, معرفی و الگو سازی لباس محلی بانوان, گفتمان زیست عفیفانه در تاریخ پوشش اسلامی, باز آفرینی نقش مایه های سنتی چادر شب بافی و کاربرد آن, چاپ قلمکاری اصفهان یکتا آرت
۲۲۸۲۶۸۶۰۴۷
0991757317۶
www.h.sajedi.32100@gmail.com
زهرا غفوری
سالن سعدی: ذهنیت فراجهانی (متاورس) در صنعت مد و لباس, پیچینگ مد و لباس, تاریخ نگاری پوشاک
سالن رودکی:
سالن ویژه:
سالن 1:
سالن 2:
سالن 3:
0921596820
09378487753
msghafouri5@gmail.com
مرضیه اسمعیلی
سالن سعدی:
سالن رودکی:
سالن ویژه:
سالن 1:
سالن 2: لینوکات و چاپ لینو یکتا آرت
سالن 3:
0939756919
09151034515
vaamiria5552@gmail.com
ملیحه خداجو
سالن سعدی: ذهنیت فراجهانی (متاورس) در صنعت مد و لباس
سالن رودکی: رویداد چاپ، یکتا آرت, Hanging memories : from traditional macrame to lighting unit.
سالن ویژه: Developing a Digital product for fashion and clothing industry.
سالن 1: نقاشی باتیک ( این دیزاین)
سالن 2: لینوکات و چاپ لینو یکتا آرت
سالن 3: چاپ قلمکاری اصفهان یکتا آرت
2470944661
09179080121
khodajoo.maliheh@yahoo.com
مرضیه اسمعیلی
سالن سعدی:
سالن رودکی:
سالن ویژه:
سالن 1:
سالن 2:
سالن 3: چاپ قلمکاری اصفهان یکتا آرت
0939756919
09151034615
Vaamiria5552@gmail.com
زینب راصد
سالن سعدی:
سالن رودکی:
سالن ویژه:
سالن 1:
سالن 2:
سالن 3: چاپ قلمکاری اصفهان یکتا آرت
٠٠٧٩٧۴٣۴٧١
٠٩١٢٢٢٠١٨٢٨
Zeinabrased@hotmail.com
زینب راصد
سالن سعدی:
سالن رودکی:
سالن ویژه:
سالن 1:
سالن 2: لینوکات و چاپ لینو یکتا آرت
سالن 3: چاپ قلمکاری اصفهان یکتا آرت
٠٠٧٩٧۴٣۴٧١
٠٩١٢٢٢٠١٨٢٨
Zeinabrased@hotmail.com
شهنازداریوندنژاد
سالن سعدی:
سالن رودکی:
سالن ویژه:
سالن 1:
سالن 2:
سالن 3: برسی هنر ملیله و نحوه استفاده آن در دنیای مد, کاربرد نرم افزار در الگوهای لباس اقوام
۲۰۰۲۴۶۷۸۸۹
۰۹۳۷۶۴۱۳۳۷۷
fatemiye1@yahoo.com
شهنازداریوندنژاد
سالن سعدی:
سالن رودکی:
سالن ویژه:
سالن 1: نقاشی باتیک ( این دیزاین)
سالن 2:
سالن 3:
۲۰۰۲۴۶۷۸۸۹
۰۹۳۷۶۴۱۳۳۷۷
fatemiye1@yahoo.com
شهنازداریوندنژاد
سالن سعدی: گرافیک برند در مد, ذهنیت فراجهانی (متاورس) در صنعت مد و لباس
سالن رودکی:
سالن ویژه:
سالن 1:
سالن 2:
سالن 3:
۲۰۰۲۴۶۷۸۸۹
۰۹۳۷۶۴۱۳۳۷۷
fatemiye1@yahoo.com
شهنازداریوندنژاد
سالن سعدی: گرافیک برند در مد, ذهنیت فراجهانی (متاورس) در صنعت مد و لباس
سالن رودکی:
سالن ویژه:
سالن 1:
سالن 2:
سالن 3:
۲۰۰۲۴۶۷۸۸۹
۰۹۳۷۶۴۱۳۳۷۷
fatemiye1@yahoo.com
فاطمه ماهر
سالن سعدی:
سالن رودکی:
سالن ویژه:
سالن 1: تولید محتوای فضای مجازی
سالن 2:
سالن 3:
۴۳۱۰۸۷۰۳۳۳
۰۹۱۲۹۳۸۷۱۵۶
mahtab.maher2015@gmail.com
مرضیه اسمعیلی
سالن سعدی:
سالن رودکی: Hanging memories : from traditional macrame to lighting unit.
سالن ویژه:
سالن 1:
سالن 2:
سالن 3:
0939756919
09151034515
vaamiria5552@gmail.com
حدیث ساجدی
سالن سعدی: تاثیر مد و فشن در بازی های چند میلیون دلاری
سالن رودکی: تکنیک های خلاقیت در طراحی لباس, طراحی کفش روی قالب, ساخت کیف دستی و ملزومات چرم, طراحی خلاقانه الگوی شلوار, اوریگامی در دنیای مد و لباس, رویداد چاپ، یکتا آرت
سالن ویژه: تلفیق مدسبز و نانو, دنیای دیجیتال, نقش خیال در ارتقا بخشی سطح خلاقیت در طراحی مد سنتی تا مدرنیته, آموزش طراحی جواهرات با رایانه (نر مافزار متریکس), طراحی پارچه با هویت ایرانی, پوشاک در دیوان حافظ و مثنوی مولوی, پوشاک و حوزه میراث فرهنگی
سالن 1: مد پایدار ، صنایع خلاق و اقتصاد چرخشی, NFT در کسب و کارهای حوزه مد, پژوهش در تاریخ اجتماعی رنگ در پوشاک دوره اسلامی, زیورآلات و درمان, بررسی تفکر مد پایدار در پوشاک اقوام و ادیان (زرتشتی دوزی)
سالن 2: چشم انداز چالش ها و آینده نگری صنعت مد و لباس, دیوان البسه, قرارداد های پوشاک در جامعه ایرانی - اسلامی, راهبردهای کاربردی مبتنی بر پوشاک سلامت محور در حفاظت محیط زیست, سوزن دوزی های پرکاربرد درپوشاک لرستان , آموزش لچک بانوان قوم بختیاری, شناخت اصول و ارزشهای اسلامی در عکاسی حوزه مد
سالن 3: آفرینش مد بر اساس نمودهای بصری فرهنگ پوشش در نگاره های نسخ مصور, زیورآلات دیروز و امروز خوزستان, حصیر بافی با رویکرد مد و لباس, چادر عربی, خانه های خلاق و نوآوری مد, معرفی و الگو سازی لباس محلی بانوان, گفتمان زیست عفیفانه در تاریخ پوشش اسلامی, باز آفرینی نقش مایه های سنتی چادر شب بافی و کاربرد آن
۲۲۸۲۶۸۶۰۴۷
09917573176
www.h.sajedi.32100@gmail.com
حدیث ساجدی
سالن سعدی: مستند سازی پوشاک اقوام, سبک فراگیر(ترندسازی) و رواج یک مد توسط تبلیغات, Tr Cutting, خلاقیت و نوآوری در صنعت مد
سالن رودکی:
سالن ویژه:
سالن 1:
سالن 2:
سالن 3:
۲۲۸۲۶۸۶۰۴۷
09917573176
www.h.sajedi.32100@gmail.com
حدیث ساجدی
سالن سعدی:
سالن رودکی:
سالن ویژه:
سالن 1:
سالن 2:
سالن 3: چاپ قلمکاری اصفهان یکتا آرت
۲۲۸۲۶۸۶۰۴۷
09917573176
www.h.sajedi.32100@gmail.com
آرزو
سالن سعدی:
سالن رودکی:
سالن ویژه: Developing a Digital product for fashion and clothing industry.
سالن 1:
سالن 2:
سالن 3:
آسا
09123048017
arezoo.asa@alumni.ut.ac.ir
فاطمه وزیری شمس
سالن سعدی: گرافیک برند در مد
سالن رودکی:
سالن ویژه:
سالن 1:
سالن 2:
سالن 3:
3379527947
09366211910
vaziri08@yahoo.com
زهرا مؤمنی تیکدری
سالن سعدی: گرافیک برند در مد
سالن رودکی: رویداد چاپ، یکتا آرت
سالن ویژه:
سالن 1: نقاشی باتیک ( این دیزاین)
سالن 2: شناخت اصول و ارزشهای اسلامی در عکاسی حوزه مد, لینوکات و چاپ لینو یکتا آرت
سالن 3: Modest Fashion Revolution, چاپ قلمکاری اصفهان یکتا آرت
6070010302
09933889940
www.a.z.a.140000000@gmail.com
محبوبه امینی
سالن سعدی: گرافیک برند در مد, ذهنیت فراجهانی (متاورس) در صنعت مد و لباس
سالن رودکی: Hanging memories : from traditional macrame to lighting unit., رویداد چاپ، یکتا آرت, Hanging memories : from traditional macrame to lighting unit.
سالن ویژه: Developing a Digital product for fashion and clothing industry., Developing a Digital product for fashion and clothing industry.
سالن 1: تولید محتوای فضای مجازی, نقاشی باتیک ( این دیزاین)
سالن 2: شناخت اصول و ارزشهای اسلامی در عکاسی حوزه مد, لینوکات و چاپ لینو یکتا آرت
سالن 3: Modest Fashion Revolution, چاپ قلمکاری اصفهان یکتا آرت
1091231281
09132329504
mahbobehamini1851@gmail.com
الهام مُلایی
سالن سعدی:
سالن رودکی: Hanging memories : from traditional macrame to lighting unit., طراحی و الگو سازی با نر مافزار جمینی و مارلوس, برش و دوخت چادر به روش سریع و آسان
سالن ویژه: Developing a Digital product for fashion and clothing industry., Developing a Digital product for fashion and clothing industry., Developing a Digital product for fashion and clothing industry.
سالن 1: اصول صنعتی تولید پوشاک /پارچه شناسی
سالن 2: لینوکات و چاپ لینو یکتا آرت, جایگاه هوش مصنوعی در آینده صنعت مد
سالن 3: Modest Fashion Revolution, چاپ قلمکاری اصفهان یکتا آرت, برسی هنر ملیله و نحوه استفاده آن در دنیای مد, کاربرد نرم افزار در الگوهای لباس اقوام
۰۰۷۷۰۳۰۴۴۳
۰۹۱۲۰۹۲۸۳۹۸
elhammolaei6360@gmail.com
زهرا پیوندی پور
سالن سعدی:
سالن رودکی: رویداد چاپ، یکتا آرت
سالن ویژه:
سالن 1:
سالن 2: لینوکات و چاپ لینو یکتا آرت
سالن 3:
4322794270
09191846353
hr.emamgholi@gmail.com
مائده فلاح
سالن سعدی:
سالن رودکی:
سالن ویژه: Developing a Digital product for fashion and clothing industry.
سالن 1:
سالن 2:
سالن 3:
٥٥٦٠٦١٤٠٥١
٠٩٠٢٢٣٠٧٩٣٠
fallahmaedeh2000@gmail.com
رقیه کرامت
سالن سعدی:
سالن رودکی:
سالن ویژه:
سالن 1:
سالن 2:
سالن 3: کاربرد نرم افزار در الگوهای لباس اقوام
1743693990
09931118665
travelerstar95@gmail.com
زینب برازی
سالن سعدی:
سالن رودکی:
سالن ویژه: Developing a Digital product for fashion and clothing industry.
سالن 1:
سالن 2:
سالن 3:
۰۰۲۰۸۵۳۶۶۱
۰۹۲۲۰۱۵۳۴۴۵
www.zeinabbarazi76@gmail.com
فاطمه همتي
سالن سعدی:
سالن رودکی:
سالن ویژه:
سالن 1:
سالن 2: لینوکات و چاپ لینو یکتا آرت
سالن 3:
0065430913
09124549830
fhemati75@yahoo.com
فاطمه خانچی
سالن سعدی: خلاقیت و نوآوری در صنعت مد
سالن رودکی:
سالن ویژه:
سالن 1:
سالن 2:
سالن 3:
۰۵۳۲۵۳۴۸۴۰
۰۹۰۲۶۸۴۴۸۹۴
fatemehkhanchi62@yahoo.com
زهرا جلیلی
سالن سعدی:
سالن رودکی: طراحی و الگو سازی با نر مافزار جمینی و مارلوس
سالن ویژه:
سالن 1:
سالن 2:
سالن 3:
0371751454
09106198429
zahra77jalili@gmail.com
فاطمه رنجبر
سالن سعدی:
سالن رودکی:
سالن ویژه: Developing a Digital product for fashion and clothing industry.
سالن 1:
سالن 2:
سالن 3:
0150487673
09397357443
samar.ranjbar2016@gmail.com
سمیه جلیلی
سالن سعدی:
سالن رودکی: طراحی و الگو سازی با نر مافزار جمینی و مارلوس
سالن ویژه:
سالن 1:
سالن 2:
سالن 3:
۰۳۷۰۷۳۵۰۸۰
۰۹۹۳۲۳۲۷۹۷۷
somayejalili@gmail.com
فاطمه کریمی گوغری
سالن سعدی: مستند سازی پوشاک اقوام, سبک فراگیر(ترندسازی) و رواج یک مد توسط تبلیغات, Tr Cutting, خلاقیت و نوآوری در صنعت مد, تاثیر مد و فشن در بازی های چند میلیون دلاری, از عفت تا مد، از تلاقی تا تفاهم , گرافیک برند در مد, ذهنیت فراجهانی (متاورس) در صنعت مد و لباس, پیچینگ مد و لباس, تاریخ نگاری پوشاک
سالن رودکی: تکنیک های خلاقیت در طراحی لباس, طراحی کفش روی قالب, ساخت کیف دستی و ملزومات چرم, طراحی خلاقانه الگوی شلوار, اوریگامی در دنیای مد و لباس, در پوشاک (Visual Branding) هویت بصری, طراحی لباس کودکان- ویژه کودکان 5 تا 12 سال (شاهنامه خوان نو جوان یسنا بهنام نیا), لباس و کودک در اقوام ایرانی, Hanging memories : from traditional macrame to lighting unit., رویداد چاپ، یکتا آرت, Hanging memories : from traditional macrame to lighting unit., طراحی و الگو سازی با نر مافزار جمینی و مارلوس, برش و دوخت چادر به روش سریع و آسان
سالن ویژه: تلفیق مدسبز و نانو, دنیای دیجیتال, نقش خیال در ارتقا بخشی سطح خلاقیت در طراحی مد سنتی تا مدرنیته, آموزش طراحی جواهرات با رایانه (نر مافزار متریکس), طراحی پارچه با هویت ایرانی, پوشاک در دیوان حافظ و مثنوی مولوی, پوشاک و حوزه میراث فرهنگی, وضعیت شناسی تجارت مد و لباس در چرخه اقتصاد خلاق دنیا, Developing a Digital product for fashion and clothing industry., Developing a Digital product for fashion and clothing industry., Developing a Digital product for fashion and clothing industry., Developing a Digital product for fashion and clothing industry.
سالن 1: مد پایدار ، صنایع خلاق و اقتصاد چرخشی, NFT در کسب و کارهای حوزه مد, پژوهش در تاریخ اجتماعی رنگ در پوشاک دوره اسلامی, زیورآلات و درمان, بررسی تفکر مد پایدار در پوشاک اقوام و ادیان (زرتشتی دوزی), پوشاک و زیور آلات قشقایی, سوزن دوزی کرمان (پته دوزی), تولید محتوای فضای مجازی, نقاشی باتیک ( این دیزاین), اصول صنعتی تولید پوشاک /پارچه شناسی, تجربه زیسته خیاط روشندل کرمانشاهی
سالن 2: چشم انداز چالش ها و آینده نگری صنعت مد و لباس, دیوان البسه, قرارداد های پوشاک در جامعه ایرانی - اسلامی, راهبردهای کاربردی مبتنی بر پوشاک سلامت محور در حفاظت محیط زیست, سوزن دوزی های پرکاربرد درپوشاک لرستان , آموزش لچک بانوان قوم بختیاری, سوزن دوزی بلوچ, شناخت اصول و ارزشهای اسلامی در عکاسی حوزه مد, لینوکات و چاپ لینو یکتا آرت, پارچه بافی سیریک, جایگاه هوش مصنوعی در آینده صنعت مد
سالن 3: آفرینش مد بر اساس نمودهای بصری فرهنگ پوشش در نگاره های نسخ مصور, زیورآلات دیروز و امروز خوزستان, حصیر بافی با رویکرد مد و لباس, چادر عربی, خانه های خلاق و نوآوری مد, معرفی و الگو سازی لباس محلی بانوان, گفتمان زیست عفیفانه در تاریخ پوشش اسلامی, باز آفرینی نقش مایه های سنتی چادر شب بافی و کاربرد آن, Modest Fashion Revolution, چاپ قلمکاری اصفهان یکتا آرت, برسی هنر ملیله و نحوه استفاده آن در دنیای مد, کاربرد نرم افزار در الگوهای لباس اقوام
3120091278
09178409319
fatemeh.karimi.138269@gmail.com
فاطمه زهرا رمضانی
سالن سعدی: مستند سازی پوشاک اقوام, سبک فراگیر(ترندسازی) و رواج یک مد توسط تبلیغات, Tr Cutting, خلاقیت و نوآوری در صنعت مد, تاثیر مد و فشن در بازی های چند میلیون دلاری, از عفت تا مد، از تلاقی تا تفاهم , گرافیک برند در مد, ذهنیت فراجهانی (متاورس) در صنعت مد و لباس, پیچینگ مد و لباس, تاریخ نگاری پوشاک
سالن رودکی: تکنیک های خلاقیت در طراحی لباس, طراحی کفش روی قالب, ساخت کیف دستی و ملزومات چرم, طراحی خلاقانه الگوی شلوار, اوریگامی در دنیای مد و لباس, در پوشاک (Visual Branding) هویت بصری, طراحی لباس کودکان- ویژه کودکان 5 تا 12 سال (شاهنامه خوان نو جوان یسنا بهنام نیا), لباس و کودک در اقوام ایرانی, Hanging memories : from traditional macrame to lighting unit., رویداد چاپ، یکتا آرت, Hanging memories : from traditional macrame to lighting unit., طراحی و الگو سازی با نر مافزار جمینی و مارلوس, برش و دوخت چادر به روش سریع و آسان
سالن ویژه: تلفیق مدسبز و نانو, دنیای دیجیتال, نقش خیال در ارتقا بخشی سطح خلاقیت در طراحی مد سنتی تا مدرنیته, آموزش طراحی جواهرات با رایانه (نر مافزار متریکس), طراحی پارچه با هویت ایرانی, پوشاک در دیوان حافظ و مثنوی مولوی, پوشاک و حوزه میراث فرهنگی, وضعیت شناسی تجارت مد و لباس در چرخه اقتصاد خلاق دنیا, Developing a Digital product for fashion and clothing industry., Developing a Digital product for fashion and clothing industry., Developing a Digital product for fashion and clothing industry., Developing a Digital product for fashion and clothing industry.
سالن 1: مد پایدار ، صنایع خلاق و اقتصاد چرخشی, NFT در کسب و کارهای حوزه مد, پژوهش در تاریخ اجتماعی رنگ در پوشاک دوره اسلامی, زیورآلات و درمان, بررسی تفکر مد پایدار در پوشاک اقوام و ادیان (زرتشتی دوزی), پوشاک و زیور آلات قشقایی, سوزن دوزی کرمان (پته دوزی), تولید محتوای فضای مجازی, نقاشی باتیک ( این دیزاین), اصول صنعتی تولید پوشاک /پارچه شناسی, تجربه زیسته خیاط روشندل کرمانشاهی
سالن 2: چشم انداز چالش ها و آینده نگری صنعت مد و لباس, دیوان البسه, قرارداد های پوشاک در جامعه ایرانی - اسلامی, راهبردهای کاربردی مبتنی بر پوشاک سلامت محور در حفاظت محیط زیست, سوزن دوزی های پرکاربرد درپوشاک لرستان , آموزش لچک بانوان قوم بختیاری, سوزن دوزی بلوچ, شناخت اصول و ارزشهای اسلامی در عکاسی حوزه مد, لینوکات و چاپ لینو یکتا آرت, پارچه بافی سیریک, جایگاه هوش مصنوعی در آینده صنعت مد
سالن 3: آفرینش مد بر اساس نمودهای بصری فرهنگ پوشش در نگاره های نسخ مصور, زیورآلات دیروز و امروز خوزستان, حصیر بافی با رویکرد مد و لباس, چادر عربی, خانه های خلاق و نوآوری مد, معرفی و الگو سازی لباس محلی بانوان, گفتمان زیست عفیفانه در تاریخ پوشش اسلامی, باز آفرینی نقش مایه های سنتی چادر شب بافی و کاربرد آن, Modest Fashion Revolution, چاپ قلمکاری اصفهان یکتا آرت, برسی هنر ملیله و نحوه استفاده آن در دنیای مد, کاربرد نرم افزار در الگوهای لباس اقوام
۲۱۳۰۷۰۲۷۷۵
۰۹۰۳۱۲۷۸۸۹۴
fatemehramezani99@gmail.com
سمیه رحیمی تبار
سالن سعدی:
سالن رودکی:
سالن ویژه: Developing a Digital product for fashion and clothing industry.
سالن 1: اصول صنعتی تولید پوشاک /پارچه شناسی
سالن 2:
سالن 3: Modest Fashion Revolution
0370323351
09120609203
s.rahimi630@gmail.com
سمیه رحیمی تبار
سالن سعدی:
سالن رودکی:
سالن ویژه:
سالن 1:
سالن 2: جایگاه هوش مصنوعی در آینده صنعت مد
سالن 3:
0370323351
09120609203
s.rahimi630@gmail.com
شعله قریشی
سالن سعدی:
سالن رودکی:
سالن ویژه:
سالن 1:
سالن 2:
سالن 3:
3839208203
09188729470
vorya.salehi@yahoo.com
شعله قریشی
سالن سعدی: تاثیر مد و فشن در بازی های چند میلیون دلاری, از عفت تا مد، از تلاقی تا تفاهم , گرافیک برند در مد, ذهنیت فراجهانی (متاورس) در صنعت مد و لباس, پیچینگ مد و لباس, تاریخ نگاری پوشاک
سالن رودکی: اوریگامی در دنیای مد و لباس, در پوشاک (Visual Branding) هویت بصری, طراحی لباس کودکان- ویژه کودکان 5 تا 12 سال (شاهنامه خوان نو جوان یسنا بهنام نیا), لباس و کودک در اقوام ایرانی, Hanging memories : from traditional macrame to lighting unit., رویداد چاپ، یکتا آرت, Hanging memories : from traditional macrame to lighting unit., طراحی و الگو سازی با نر مافزار جمینی و مارلوس, برش و دوخت چادر به روش سریع و آسان
سالن ویژه: طراحی پارچه با هویت ایرانی, پوشاک در دیوان حافظ و مثنوی مولوی, پوشاک و حوزه میراث فرهنگی, وضعیت شناسی تجارت مد و لباس در چرخه اقتصاد خلاق دنیا, Developing a Digital product for fashion and clothing industry., Developing a Digital product for fashion and clothing industry., Developing a Digital product for fashion and clothing industry., Developing a Digital product for fashion and clothing industry.
سالن 1: بررسی تفکر مد پایدار در پوشاک اقوام و ادیان (زرتشتی دوزی), پوشاک و زیور آلات قشقایی, سوزن دوزی کرمان (پته دوزی), تولید محتوای فضای مجازی, نقاشی باتیک ( این دیزاین), اصول صنعتی تولید پوشاک /پارچه شناسی, تجربه زیسته خیاط روشندل کرمانشاهی
سالن 2: راهبردهای کاربردی مبتنی بر پوشاک سلامت محور در حفاظت محیط زیست, سوزن دوزی های پرکاربرد درپوشاک لرستان , آموزش لچک بانوان قوم بختیاری, سوزن دوزی بلوچ, شناخت اصول و ارزشهای اسلامی در عکاسی حوزه مد, لینوکات و چاپ لینو یکتا آرت
سالن 3: خانه های خلاق و نوآوری مد, معرفی و الگو سازی لباس محلی بانوان, گفتمان زیست عفیفانه در تاریخ پوشش اسلامی, باز آفرینی نقش مایه های سنتی چادر شب بافی و کاربرد آن, Modest Fashion Revolution, چاپ قلمکاری اصفهان یکتا آرت, برسی هنر ملیله و نحوه استفاده آن در دنیای مد, کاربرد نرم افزار در الگوهای لباس اقوام
3839208203
09188729470
vorya.salehi@yahoo.com
نیاز به راهنمایی دارید؟

شما می‌توانید از طریق تیکت آنلاین با همکاران ما در ارتباط باشید.

ساعات کاری ما:

  • شنبه تا چهارشنبه | 9 صبح الی 5 عصر
  • پنج‌شنبه، جمعه و ایام تعطیل رسمی | تعطیل