طراح و تولید کننده کیفهای زنانه چرم و چوب با آرایه ها و نقوش ایرانی اسلامی به صورت نگارگری و طرخ برجسته میباشم