نیاز به راهنمایی دارید؟

داوری مقاله

نیاز به راهنمایی دارید؟

«پوشاک ایرانی»«سبک پوشش ایرانی – اسلامی»

مد و رسانه آن، پوشاک، وسیله ای هنری برای بیان عقاید و افکار انسانها قلمداد می شود و تنها جوامعی از این منظر آسیب جدّی خواهند دید که در این حوزه فرهنگی تقلیدکننده محض باشند. هدف: برای حل این مشکل و تولید پوشاک اسلامی- ایرانی، این تحقیق با هدف بررسی نگرش و ذهنیت مصرف کنندگان انجام شد. روش: در این پژوهش با بهره گیری از رویکرد کیفی استخراج استعاره زالتمن(زیمِت)، نقشه ذهنی مد اسلامی- ایرانی استخراج شد. در این راستا، با 15 نفر از مصرف کنندگانی که نسبت به این موضوع درگیری ذهنی بالایی داشتند، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت. یافته ها: نقشه اِجماعی با 23 سازه ذهنی استخراج شد. نتیجه گیری: مهم ترین سازه هایی که باید مدّ نظر طراحان قرار گیرد، عبارتند از: تأکید بر اِلِمان های اسلامی، استفاده از شکل اصلی در طراحی، الوان بودن، سنّتی بودن ، استفاده از مفاهیم در طراحی، تنوع ناهنجار رنگها، پیچیدگی در طراحی،کمبود حق انتخاب و تیره بودن.

نیاز به راهنمایی دارید؟

شما می‌توانید از طریق تیکت آنلاین با همکاران ما در ارتباط باشید.

ساعات کاری ما:

  • شنبه تا چهارشنبه | 9 صبح الی 5 عصر
  • پنج‌شنبه، جمعه و ایام تعطیل رسمی | تعطیل