نیاز به راهنمایی دارید؟

داوری مقاله

نیاز به راهنمایی دارید؟

واکاوی نمادهای آیین میترایسم در هویت پوششی جوانان

عوامل بسیاری از جنبه های مختلف می تواند بین فرهنگ هویتی جوانان و نوع پوشش آنها رابطه معنا داری به وجود بیاورد. میزان تمایلی که جوانان به هنجارهای جامعه دارند در نحوه انتخاب و نوع پوشش ایشان اثر گذار است. از این رو می توان جوانان را در سبک های پوششی مختلف و بر اساس نمادهای شرقی و با اصالت کهن همراهی کرد. جوانان برای نشان دادن هویت و معرفی خود به دیگر افراد جامعه از روش ها، عوامل مختلف و تقلید از غرب استفاده می کنند. انها در جوامع حاضر، انتخاب هویت خود را در فرهنگ پوششی شان متجلی می نمایند. نبود طراحی های مدرن و شیک، تنوع طلبی و استقلال جویی آنها سبب رو آوردن به فرهنگ غرب است که میتوان با طراحی های خلاقانه و با ظرافت کاربردی، تنوع و هماهنگی های زیبایی در لباس آنها به وجود آورد؛ که جذابیت را برای آنها بیشتر کرد. در این مطالعه متغیرهای مانند، طراحی، چاپ، الگو سازی مدرن با استفاده از نقوش نمادهای آیین میترایسم مورد تحلیل قرار می گیرد. تا جوانان از اصالت فرهنگی و ملی گذشته خودشان استفاده کنند و در توسعه ملی و غنای فرهنگ و تمدن کشور نقش بسزای هم داشته باشد. نگارنده در جهت درک و شناخت و احیای نماد، برای زیباتر شدن و کاربردی تر شدن لباس و شخصیت پوششی جوانان از نمادهای آیین میترایسم استفاده کرده است از این رو می توان ایشان را در سبکهای پوششی مختلف و براساس الگوهای مطرح شده چینش نموده و در آخر استفاده از نمادها بر روی لباس از نظر اسلامی و ایرانی بودن را بیان داشته است. در این مقاله سعی شده است تا جای ممکن از منابع نوشتاری، کتابخانه ای و تحلیلی بهره گرفته شود و با طبقه بندی محتوای مطالب به بازشناخت نمادها در پوشش لباس جوانان پرداخته شده است.

نیاز به راهنمایی دارید؟

شما می‌توانید از طریق تیکت آنلاین با همکاران ما در ارتباط باشید.

ساعات کاری ما:

  • شنبه تا چهارشنبه | 9 صبح الی 5 عصر
  • پنج‌شنبه، جمعه و ایام تعطیل رسمی | تعطیل