نیاز به راهنمایی دارید؟

داوری مقاله

نیاز به راهنمایی دارید؟

واکاوی اقدامات و بسترسازی ها برای روی گردانی زنان از سبک پوشش عفیفانه از عهد ناصری تا پایان دوره قاجار

سبک پوشش عفیفانه اشاره به نوعی از پوشش دارد که علاوه بر پوشانندگی، بیانگر عفت و پاکدامنی زن و نشان دهنده پرهیز او از ارتباط خارج از موازین با بیگانگان است. این سبک از پوشش که در ادوار مختلف تاریخ ایران حضوری معنادار داشته، از نیمه دوم عهد ناصری دستخوش گرگونی¬هایی شد. این دگرگونی¬¬ها برآیند اقداماتی بود که به دنبال زدودن عفت از پوشش زنان در ایرانِ آن عهد بوده است. از این رو، هدف این مقاله تبیین سبک پوشش عفیفانه و نیز واکاوی اقدامات و تلاش¬هایی است که در عهد ناصری تا اواخر دوره قاجار برای کنار گذاردن سبک پوشش عفیفانه صورت گرفت. بدین قرار پرسش اصلی مقاله این خواهد بود: چه اقدامات و بسترسازی¬هایی از عهد ناصری تا پایان دوره قاجار برای کنار گذاردن سبک پوشش عفیفانه در جامعه ایران صورت گرفت؟ بررسی¬ها حاکی از آن است سفر جهت¬دار ناصرالدین شاه به فرنگ، گفتمان سازی برای زدودن حجاب و عفاف از جامعه، اقدامات اقدامات اروپایی¬ها در حمایت از مخالفان حجاب و عفاف و نیز بسترسازی برای رواج بی¬عفتی در جامعه و نیز تلاش¬ها و اقدامات بابیه و بهاییه در عفاف زدایی و سرآخر برداشتن تدریجی حجاب از سوی برخی از وابستگان به رجال حکومتی از جمله اقدامات و بسترسازی¬هایی بود که از عهد ناصری تا اواخر دوره قاجار برای کنار گذاردن سبک پوشش عفیفانه در جامعه ایران دنبال گردید.

نیاز به راهنمایی دارید؟

شما می‌توانید از طریق تیکت آنلاین با همکاران ما در ارتباط باشید.

ساعات کاری ما:

  • شنبه تا چهارشنبه | 9 صبح الی 5 عصر
  • پنج‌شنبه، جمعه و ایام تعطیل رسمی | تعطیل