نیاز به راهنمایی دارید؟

داوری مقاله

نیاز به راهنمایی دارید؟

نقش زن و مضامین آن در پارچه نگاره های صفوی

درخشش هنر پارچه بافی در عهد صفویه با نقش مایه های حیوانی و انسانی بخصوص زنان، متاثر از جلوه های روایی و تصویر گرایانه نگارگری ایرانی با حاکمیت نقش انسان در این دوره به اوج کمال خود رسید ، طوری که تمایز لباس های ابریشمی مخمل و منسوجات صفوی از منسوجات عثمانی از افزودن همین نقش مایه های حیوانی ، انسانی و به ویژه زنان حاصل شده است . هدف این پژوهش آشنایی از جایگاه و منزلت فرهنگی و اجتماعی زن از طریق باز شناسی نمود آن در آثار هنری است. این پژوهش تلاش می کند، به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به محدودیت های مذهبی و فرهنگی در دوره صفوی، نقش زنان بر روی پارچه نگاره ها چگونه امکان حضور یافته است ؟ فرضیه پژوهش عبارت است از اینکه ؛ رقابت تجاری با دولت عثمانی، انحصار تجارت پارچه همراه با تجمل گرایی اشرافی و تعامل با فرنگ از دلایل حضور نقوش انسانی بویژه زنان بر روی پارچه نگاره ها است که اغلب با مضامین ادبی و با تاکید بر منزلت زنان می باشد. روش تحقیق در این پژوهش با شیوه توصیفی- تاریخی به روش کتابخانه ای اسنادی، ضمن جمع آوری و مطالعه نمونه پارچه نگاره های صفوی، منسوجات منقش به تصاویر زنان را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است.
نتایج تحقیق نشان می دهد که با وجود دوگانگی و تضاد در توصیف زنان مذکور در سفرنامه ها و متون ، نقش زنان مجسم در منسوجات دوره صفوی، حضور آنان را در حوزه های مختلف زندگی شخصی و اجتماعی بنمایش می گذارد . زنان در پارچه نگاره ها اغلب در موضوعاتی لطیف و با احساس همچون موسیقی ، آبیاری و گل آرایی ، نوازندگی و در داستان های عاشقانه با نقش معشوق و نیز در مجالس بزم و اغلب بی حضور مردان و در حالاتی موقر و با منزلت مصور شده است.

نیاز به راهنمایی دارید؟

شما می‌توانید از طریق تیکت آنلاین با همکاران ما در ارتباط باشید.

ساعات کاری ما:

  • شنبه تا چهارشنبه | 9 صبح الی 5 عصر
  • پنج‌شنبه، جمعه و ایام تعطیل رسمی | تعطیل