نیاز به راهنمایی دارید؟

داوری مقاله

نیاز به راهنمایی دارید؟

مقاله سایزبندی و الگوهای آماده روی آناتومی های ایرانی

یکی از نیازهای اولیه بشر نیاز به پوشاک ، پوشش بدن در زندگی فردی و اجتماعی است . انسان در فطرت خود ویژگی زیباخواهی و تأیید شدن و امنیت خواهی دارد و به دنبال آن خواهان رضایتمندی اجتماعی می باشد . برندهای مختلفی در زمینه پوشاک با توجه به نیاز های فردی و اجتماعی بشر اقدام به طراحی و تولید و عرضه لباس می کند .
بهترین مواد تشکیل دهنده پوشاک اعم از پارچه ، نخ و ملزومات دیگر در تولید نقش بسیار مفیدی دارد اما تولید کننده پوشاک ایرانی در جهان در رتبه پایینی قرار دارد. واکاوی این مورد در سال 63 به صورت تحقیق توصیفی –پیمایشی آغاز گردید و پرسشنامه روایی را آغاز نمودیم و از طریق پایایی ضریب آلفایی کرونباخ به نتایج خوبی رسیدیم .
ابتداحدود 800 پرسشنامه استاندارد استفاده کردیم وبین افراد جامعه ی هدف و تولیدکنندگان و فروشندگان پخش کردیم که از این تعداد 763پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت که نتایج بدست آمده نشان می داد که عدم وجود سایزبندی واحد الگوی مؤثر که به آناتومی ایرانی مناسب باشد وجود ندارد و این خلاء باید بررسی و تحلیل شود که بعد از تحلیل و بررسی و آزمایش و پردازش موارد گوناگون به نتایج سایزبندی ایرانی و الگوهای ایرانی و متد مناسب الگوکشی ایرانی رسیدیم و ثبت اختراع آن را دریافت کردیم .(شماره ثبت اختراع 56520ازاداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی)
واژگان کلیدی : پوشاک _ تولیدکنندگان _ سایزبندی ایرانی _ زنان _ ایرانیان _ الگوهای ایرانی _ روش الگو سازی –ثبت اختراع

نیاز به راهنمایی دارید؟

شما می‌توانید از طریق تیکت آنلاین با همکاران ما در ارتباط باشید.

ساعات کاری ما:

  • شنبه تا چهارشنبه | 9 صبح الی 5 عصر
  • پنج‌شنبه، جمعه و ایام تعطیل رسمی | تعطیل