نیاز به راهنمایی دارید؟

داوری مقاله

نیاز به راهنمایی دارید؟

مطالعه تطبیقی تاثیرنقوش پارچه دوره صفویه بر دوره گورکانی هند و روکوکو اروپا

پادشاهان صفوی برای صنعت نساجی اهمیت بسیار زیادی قایل بودند ومراکز مهمی را برای پرورش هنر مندان این صنعت ایجاد کردند که باعث شد هنر پارچه بافی در تاریخ ایران به اوج شکوفایی خود برسد و بسیار ی از این پارچه ها را به هند و اروپا صادر می کردند ..نقوش بکار رفته در پارچه های دوره صفویه، گورکانی هند و اروپا کاملا جنبه تزیینی دارد و هنر مندان این کشورها براساس سنتهای هنری گذشته نقوش را فراگرفته وبا تکیه بر ذوق و استعدادخود تغییراتی را در طرح های آن ایجاد کردند که نهایتا منجر به نوعی خلاقیت و نوآوری در نقوش شده وطرح های بدیع و زیبایی را بر روی پارچه ها به وجود آورده اند. ، بر همین اساس نمونه هایی از پارچه های دوره صفویه وگورکانی هند و روکوکو اروپا مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این بررسی عبارت است از :
الف-چه شباهت ها وتمایزهای بین پارچه های دوره صفویه ، گورکانی هند و روکوکووجود دارد؟
ب- تاثیر نقوش پارچه های دوره صفویه برگورکانی هند و روکوکو به چه میزان است؟
این پژوهش ، از روش تحقیق تاریخی ،توصیفی وتطبیقی با استناد به منابع کتابخانه ای ،تصویری و اینترنت استفاده شده است .این تحقیق نشان می دهد هنرمندان هندی تحت تاثیر هنرمندان ایرانی نقوش وعناصر تزیینی ایرانی را در پارجه های خود مورد استفاده قراردادند .وبا انتقال پارچه های هندی بویژه چیت به اروپا موجب شدند تا آنها ازنقوش ایرانی در پارچه های خود استفاده کنند . این نقوش شامل. ساختار لچک و ترنج ،شبکه ای ومحرمات تقسیم بندی می شد که آرایه های تزیینی آن ، گیاهی ، حیوانی ، انسانی وهندسی را در بر می گرفت.

نیاز به راهنمایی دارید؟

شما می‌توانید از طریق تیکت آنلاین با همکاران ما در ارتباط باشید.

ساعات کاری ما:

  • شنبه تا چهارشنبه | 9 صبح الی 5 عصر
  • پنج‌شنبه، جمعه و ایام تعطیل رسمی | تعطیل