نیاز به راهنمایی دارید؟

داوری مقاله

نیاز به راهنمایی دارید؟

طراحی پارچه براساس ساختارهای زنده و غیر زنده در الگوهای رفتاری

انسان در زندگی همواره به دنبال پیشرفت و تکامل و فهم بهتر محیط اطراف خود بوده است و این پیشرفت و تکامل در همه زمینه ها از جمله طراحی پارچه و لباس به چشم می خورد.که این فهم بهتر از محیط در طراحی باعث ایجاد تنوع و پیشرفت بسزای خواهد شد. طراحان اغلب در ارائه طرح بیشتر به دنبال انتقال حس مورد نظر خود هستند. به همین دلیل الگوبرداری از ساختارهای موجود در طبیعت راه را برای این منظور هموار نموده است چرا که طبیعت منبع فرم‌های ارگانیک و دارای الگوهایی با هدف خاص، و دارای حس های مختلف است. و با توجه به این که که طراحان پارچه اغلب نسبت به ساختار های زنده و الگوهای رفتاری طبیعت بی توجه بوده اند، و به دلیل عدم شناخت کافی، از تنوع طرح‌ها کاسته شده است. هدف اصلی که این پروژه دنبال می‌کند، طراحی پارچه بر اساس ساختارهای زنده و غیر زنده در الگوهای رفتاری می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه ای و میدانی(مشاهده)می باشد. نمونه‌هایی از آثار طراحان در رشته‌های مختلف هنری گردآوری شده است. روش تجزیه تحلیل داده‌ها و اطلاعات و تبیین سوالات توصیفی تحلیلی/تطبیقی بوده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که پارچه های زنده که به وسیله دست تولید می شود با روح و روان و حس انسان مواجه می باشد که نسبت به پارچه های صنعتی دارای ارزش های زیبائی شناسی مضاعف و همچنین ارزش معنوی زیادی می باشد..

نیاز به راهنمایی دارید؟

شما می‌توانید از طریق تیکت آنلاین با همکاران ما در ارتباط باشید.

ساعات کاری ما:

  • شنبه تا چهارشنبه | 9 صبح الی 5 عصر
  • پنج‌شنبه، جمعه و ایام تعطیل رسمی | تعطیل