نیاز به راهنمایی دارید؟

داوری مقاله

نیاز به راهنمایی دارید؟

زیبا شناسی حیا در سبک پوشش اسلامی

لباس که از ضروریات زندگی است و اسلام به این امر مهم اهمیت زیادی داده است و برای رنگ، نوع جنس و حتی شکل آن توصیه‌های زیبایی دارد. در خصوص آرایش ناخن و مو، روغن مالیدن، استعمال عطر و خضاب کردن برای زنان و مردان مسلمان نکات قابل تاملی را بیان نموده است؛ اما نتیجه‌ای که از همه‌ این فرمان‌ها در مورد پوشش ظاهری و مدل آرایش به دست می‌آید، این است که پوشش یکی از شئون انسانی است و این شأن انسان به خصوصیات متفاوت فردی، اجتماعی وی مربوط می‌شود و می‌توان گفت که لباس پرچم وجود آدمی است که از اعتقادات و فرهنگ و آداب‌ورسوم وی سخن می‌گوید و اسلام نمی‌خواهد مسلمانان خود را به شکل کفار بیارایند و از سویی در نظر دارد، پوشش و آرایش امت مسلمان متمایز از دشمنان خدا و رسولش باشد.بسیاري از مسائل پیوند خورده و داراي ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.
این مسأله از آن جهت که خطابش با زنان است، به نیمی از جمعیت جامعه مربوط است و از آن جهت
که تنظیم روابط زن و مرد نقش دارد، به همه افراد جامعه مربوط می شود رعایت پوشش نه تنها
برای خود زن ارزش آفرین است، بلکه باعث حفظ ارزشهای انسانی، جامعه، مبارزه با تهاجم فرهنگی
غرب کاهش چشمگیر مفاسد فردی و اجتماعی، آرامش و پایداری نهاد مقدس خانواده و استیفای نیروي کار در سطح جامعه… است.
ازآن جا که این موضوع نقش بارزي در کاهش آسیب اجتماعی دارد سعی شده با رویکرد به جایگاه
نهاد خانوده نقش آن در پايداري اجتماع ارائه گردد.

نیاز به راهنمایی دارید؟

شما می‌توانید از طریق تیکت آنلاین با همکاران ما در ارتباط باشید.

ساعات کاری ما:

  • شنبه تا چهارشنبه | 9 صبح الی 5 عصر
  • پنج‌شنبه، جمعه و ایام تعطیل رسمی | تعطیل