نیاز به راهنمایی دارید؟

داوری مقاله

نیاز به راهنمایی دارید؟

خوانش معناشناسی پوشاک در فیلم با تکیه بر نظریه رولان بارت (مطالعه موردی: فیلم گبه)

مفهوم هویت از نقطه نظرهای متفاوت از معنا¬شناسی تا انسان¬شناسی مورد واکاوی قرار گرفته است. نظام پوشاک به¬عنوان یکی از مهم¬ترین عناصر معناشناسی در درک هر چه بیشتر موقعیت¬های اخلاقی و روانی فردی در نظر گرفته می¬شود که توسط رولان بارت یکی از شاخص¬ترین نظریه¬پردازان حوزه¬ی معناشناسی مطرح گردیده شده است، به¬گونه¬ای که موضوع پوشاک به-عنوان یک هویت اجتماعی – فرهنگی قابلیت بازتعریف هویت فردی را دارا می¬باشد. از سویی دیگر، کارکرد قابل توجه نظام پوشاک در جهت خلق شخصیت¬های یک فیلم موضوعی قابل توجه است که بایستی از منظر معناشناسی مورد بررسی قرار گیرد. از همین روی، پژوهش حاضر به تحلیل تاثیرات رنگ لباس گبه در شکل¬دهی حالات شخصیت اصلی فیلم در موقعیت-های مختلف می¬پردازد. اهمیت این گونه از پژوهش¬ها در جهت حفظ هویت فرهنگی و قومی یک جامعه است که منتج به تاکید هر چه بیشتر نقش رنگ¬ها و یا طیف¬هایی متفاوت از یک رنگ در تعریف و تفسیر فضای حاکم بر فیلم می¬باشد، به-طوری که هر کدام منجر به تغییر حالات متفاوت روحی کاراکتر¬های یک فیلم می¬شود. این مقاله از نقطه¬نظر معناشناسی پژوهشی کاربردی است که بر اساس منابع کتابخانه¬ای و به¬صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

نیاز به راهنمایی دارید؟

شما می‌توانید از طریق تیکت آنلاین با همکاران ما در ارتباط باشید.

ساعات کاری ما:

  • شنبه تا چهارشنبه | 9 صبح الی 5 عصر
  • پنج‌شنبه، جمعه و ایام تعطیل رسمی | تعطیل