نیاز به راهنمایی دارید؟

داوری مقاله

نیاز به راهنمایی دارید؟

تحلیل بررسی و بازسازی لباس عروسک های خیمه شب بازی و نقش ان بر رشد اجتماعی کودک

بازی در رشد اجتماعی کودک تأثیر بسزایی دارد و موجب ارتباط کودک با محیط بیرون، شکوفایی استعدادهای نهفته و بروز خلاقیت، همکاری، همیاری و مشارکت کودک میگردد. همچنین بازی موجب که کودک شکست همانندسازی با بزر گترها شده و کمک میکند را بطور واقعی تجربه کند. بازی در رشد جسمی کودک موثر بوده و باعث رشد و هماهنگی دستگا هها و اعضای بدن و تقویت حواس کودک وتوانمندی فکری و بدنی او میشو د باتوجه به اهمیت بازی در زندگی کودکان و سابقه درخشان تاریخی کشور ، در مورد بازسازی لباس عروسک های خیمه شب بازی مجموعه سلطان سلیم خانه موزه عروسک کاشان به پژوهش پرداخته شده است . این پژوهش یک پژوهش کاربردی می باشد و به صورت کتابخانه ای و میدانی انجام گرفته است و در پایان مجموعه ای از عروسک های خیمه شب بازی مجموعه خیمه شب بازی خانه موزه عروسک کاشا ن را بازسازی نموده است مجموعه ها در حال حاضر قدیمی ترین مجموعه ایران هستند و این برای کاشان فرصت طلایی ای هست که در حوزه تربیت کودکان فعالیت کنند.

واژگان كليدي: بازی-خیمه شب بازی-خانه موزه عروسک-عروسک

نیاز به راهنمایی دارید؟

شما می‌توانید از طریق تیکت آنلاین با همکاران ما در ارتباط باشید.

ساعات کاری ما:

  • شنبه تا چهارشنبه | 9 صبح الی 5 عصر
  • پنج‌شنبه، جمعه و ایام تعطیل رسمی | تعطیل