نیاز به راهنمایی دارید؟

داوری مقاله

نیاز به راهنمایی دارید؟

تبیین رابطه استفاده از فضای مجازی و گرایش به حفظ پوشش و حجاب اسلامی بانوان شهر بندرعباس

هدف از تحقیق حاضر تبیین رابطه استفاده از فضای مجازی و گرایش به حفظ پوشش و حجاب اسلامی بانوان شهر بندرعباس بود. ماهیت تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع همبستگی بود. جامعه مورد بررسی پژوهش حاضر کلیه بانوان شهر بندرعباس بودند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای 400 نفر انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های موردنیاز این تحقیق و به‌منظور اندازه‌گیری متغیرهای این پژوهش از دو پرسشنامه دنیای مجازی لی و همکاران (2005)، پرسشنامه گرایش به حجاب خوش فر و همکاران (1393) استفاده گردید. روایی پرسشنامه‌ها مورد بررسی و به تأیید صاحب‌نظران رسیده پایایی پرسشنامه‌ها به ترتیب (86/0)، (84/0) محاسبه گردید. یافته‌های تحقیق نشان داد که یافته‌های تحقیق نشان داد که رابطه منفی معناداری بین استفاده از فضای مجازی بر گرایش به حفظ پوشش و حجاب اسلامی بانوان شهر بندرعباس وجود دارد. در نتیجه برگزاري كلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشي است در عصر فنّاوری می‌تواند در چنین شرایطی همانند یک سندروم اجتماعی بر سبک زندگی بانوان تأثیرگذار باشد و این امر زمینه‌ساز بسیاری از تعارضات اجتماعی خواهد شد؛ بنابراین برنامه‌ریزی مناسب به‌گونه‌ای كه در آن‌ها انواع خطرات موجود در فضاي مجازي و راهكارهايي جهت آشنايي و مقابله با آن‌ها تعبیه‌شده است لازم و ضروری است.

نیاز به راهنمایی دارید؟

شما می‌توانید از طریق تیکت آنلاین با همکاران ما در ارتباط باشید.

ساعات کاری ما:

  • شنبه تا چهارشنبه | 9 صبح الی 5 عصر
  • پنج‌شنبه، جمعه و ایام تعطیل رسمی | تعطیل