نیاز به راهنمایی دارید؟

داوری مقاله

نیاز به راهنمایی دارید؟

تاثیر نقوش سوزندوزی های ترکمن،طرح و رنگ آن روی ارزش ویژه برند در مانتو اجتماع

یکی از راه های شناسایی و ویژگی های فرهنگی هر قوم مطالعه پوشاک ،روش‌های حفظ و اشاعه فرهنگ ورود به مقوله های هنری اعم از کاربردی یا تزئینی است. باتحلیل مهم‌ترین عناصر بصری تشکیل‌دهنده اثر هنری یک شکل و رنگ می‌توان بسیاری از عقاید خالق آن اثر و فرهنگ جامعه متعلق به آن را شناخت. این تحقیق به تحلیل و تاثیر نقوش سوزندوزی های ترکمن،طرح و رنگ آن روی ارزش ویژه برند در مانتو اجتماع با هدف حفظ میراث فرهنگی خراسان شمالی و ترغیب و تشویق بانوان و دختران جهت استفاده از پوشش‌هایی که همواره به حفظ سوزن‌دوزی‌های ترکمن تاکید دارد انجام‌شده. با مطالعه و بررسی نقوش می‌توان پی‌برد که بیشتر نقوش سوزن‌دوزی ریشه در عقاید و اقلیم و باورهای ترکمن دارد که به‌صورت هندسی و قرینه و با رنگ‌های خاص به‌کاررفته است. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق به شیوه اسنادی و کتابخانه‌ای و میدانی بوده‌است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که رنگ با میانجی گری شخصیت برند بر ارزش برند تاثیر معنا داری دارد. طرح با میانجی گری شخصیت برند بر ارزش برند تاثیر معنا داری دارد. نقش با میانجی گری شخصیت برند بر ارزش برند تاثیر معنا داری دارد. سوزن دوزی با میانجی گری شخصیت برند بر ارزش برند تاثیر معنا داری دارد.

نیاز به راهنمایی دارید؟

شما می‌توانید از طریق تیکت آنلاین با همکاران ما در ارتباط باشید.

ساعات کاری ما:

  • شنبه تا چهارشنبه | 9 صبح الی 5 عصر
  • پنج‌شنبه، جمعه و ایام تعطیل رسمی | تعطیل