نیاز به راهنمایی دارید؟

داوری مقاله

نیاز به راهنمایی دارید؟

تاثیر فرهنگ مصرف پوشاک ایرانی در شبکه¬های اجتماعی بر روی اقتصاد بازار پوشاک با استفاده از تکنیک¬های داده¬کاوی

به¬کارگیری تکنیک¬های داده¬کاوی بر روی داده¬های حوزه پوشاک، دستاوردهای با ارزش و اثرگذاری را می¬تواند به ارمغان بیاورد. همچنین می¬تواند برای یاری رساندن به کارآفرینان، و تمامی مسئولین حوزه پوشاک در زمینه تدوین برنامه¬ای مناسب و راهبردی جهت تاثیرات عوامل موثر در مصرف پوشاک ایرانی در شبکه¬های اجتماعی، برروی اقتصاد بازار پوشاک کشور اشاره نمود. در این مقاله تاثیر فرهنگ مصرف پوشاک ایرانی در شبکه¬های اجتماعی بر روی اقتصاد بازار پوشاک را با استفاده از تکنیک¬های داده¬کاوی بررسی شده است، تا بتوان به کمک آن میزان تاثیر¬گذاری فرهنگ مصرف پوشاک ایرانی بر روی اقتصاد بازار پوشاک را مشخص نمود. این بررسی با استفاده از یک پرسشنامه که به 100 خانم ساکن استان البرز که در رده سنی 18 سال به بالا بوده¬اند، انجام گرفته است و بعد توسط یکی از الگوریتم¬های داده¬کاوی که در این مقاله از الگوریتم خوشه¬بندی استفاده شده است، آنالیز و بررسی داده¬ها انجام گرفته است؛ و در نهایت پنج خوشه با استفاده از الگوریتم خوشه¬بندی بدست آمده است، که نتایج بدست آمده از الگوریتم خوشه¬بندی به تفصیل بیان شده است، در نهایت، پس از بررسی¬های انجام گرفته و بدست آوردن عوامل موثر در فرهنگ مصرف پوشاک ایرانی، این نتیجه حاصل شد که تاثیر فرهنگ مصرف پوشاک ایرانی در شبکه¬های اجتماعی بر روی اقتصاد بازار پوشاک بسیار قابل¬توجه است.

نیاز به راهنمایی دارید؟

شما می‌توانید از طریق تیکت آنلاین با همکاران ما در ارتباط باشید.

ساعات کاری ما:

  • شنبه تا چهارشنبه | 9 صبح الی 5 عصر
  • پنج‌شنبه، جمعه و ایام تعطیل رسمی | تعطیل