نیاز به راهنمایی دارید؟

داوری مقاله

نیاز به راهنمایی دارید؟

بررسی پوشاک بانوان در دوره ی صفوی با توجه به سفرنامه های سیاحان خارجی

تاریخچه پوشش در ایران پیوندی عمیق باحجاب به معنای پوشش کامل وزیبایی شناسی وزیبایی دوستی دارد.تجلیات پوشش درمیان زنان ایران چنان چشمگیرکه برخی اندیشمندان وتمدن نگاران ایران رامنبع ترویج حجاب درجهان معرفی کرده اندیکی ازحوادث تاریخی که دردوره ی صفویه نمودبیشتری داشت وتاثیربسیاری برپوشاک صفویه گذاشت وروداروپاییان به ایران بودکه بانوشتن سفرنامه هابخشی ازتاریخ مکتوب صفویه رارقم زدند.

نیاز به راهنمایی دارید؟

شما می‌توانید از طریق تیکت آنلاین با همکاران ما در ارتباط باشید.

ساعات کاری ما:

  • شنبه تا چهارشنبه | 9 صبح الی 5 عصر
  • پنج‌شنبه، جمعه و ایام تعطیل رسمی | تعطیل