نیاز به راهنمایی دارید؟

داوری مقاله

نیاز به راهنمایی دارید؟

بازآفرینی نقوش گیاهی قالی های خشتی چالش تر در تزئینات لباس مشاغل بانوان با تکیه بر روش سینكتیكس

در جامعۀ ایرانی همانند جوامع دیگر لباس علاوه بر پوششی برای بدن، به عنوان نمادی از فرهنگ ملی نیز محسوب می شود. نقش آفرینی و هنرنمایی در تزئین پارچه و لباس با کمک ویژگی های منحصر به فرد هنرهای سنتی همواره در پوشاک ایرانیان مشهود بوده تا جایی که اقوام مختلف ایرانی تزئینات ویژه ایی بر هر یک از پوشاک خود دارند؛ اما مسئله ای که طی این سال ها به وضوح مشاهده می شود، دگرگونی هویتی و فرهنگی است که به علت استفاده ناآگاهانه و بدون سلیقه یابی از نقوش و تزئینات ایرانی در پوشاک رخ می دهد. در این میان استفاده از نقوش سایر هنرهای سنتی ایرانی و در این مقاله نقوش گیاهی قالی های خشتی چالش تر که از پشتوانه ای باستانی و معروفیت بین المللی نیز برخوردار هستند، می توانند در این امر مؤثر واقع شوند. مقاله حاضر که با هدف به کارگیری نقوش گیاهی در تزئینات لباس مشاغل بانوان به نگارش در آمده است، درصدد پاسخگویی به این سؤال بود که چگونه می توان از نقوش گیاهی قالی های خشتی چالش تر در تزئینات لباس مشاغل بانوان استفاده نمود؟ لذا مقاله حاضر با اتکاء بر تحقیق کیفی و مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای، روش تحقیق میدانی و با تکیه بر تکنیک خلاقیتی سینکتیکس پیش رفته است. این تکنیک به الف. رسیدن به ماهیت و جوهرۀ مشکل بر اساس شناسایی و تجزیه و تحلیل آن و ب. ارتباط دادن این جوهرۀ بدست آمده با موضوعاتی غیر مرتبط اشاره دارد که برای نیل به مقصود از این دو مرحله در نوشتار حاضر استفاده شد. در نهایت نتایج نشان داد: که نقوش گیاهی قالی های خشتی قابلیت این را دارند که پس از ساده سازی و آنالیز کردن به تنهایی و هم به صورت ترکیبی بر اساس الگوی سینکتیکس در لباس مشاغل بانوان استفاده شوند.

نیاز به راهنمایی دارید؟

شما می‌توانید از طریق تیکت آنلاین با همکاران ما در ارتباط باشید.

ساعات کاری ما:

  • شنبه تا چهارشنبه | 9 صبح الی 5 عصر
  • پنج‌شنبه، جمعه و ایام تعطیل رسمی | تعطیل