سبک فراگیر (استایل ترند)

ایران سرزمین اقوام مختلف با علایق متفاوت و فرهنگ‌های متنوع است. پوشاک یکی از مهم‌‌ترین مصادیق این تنوع است. بطوری که از منظر محققان حوزه‌‌های مختلف، این تنوع پوشاک برگرفته از غنای تاریخی بوده که در جهان بی‌‌نظیر است. لباس محلی بازگوکننده هنر، فرهنگ و هویت هر سرزمین است. طرح، رنگ و هنرهایی که در دوخت‌‌ ودوز لباس‌های سنتی هر منطقه استفاده می‌شود، تاریخ و سرنوشت مردم را روایت می‌کند. لباس‌های محلی ایرانی دنیایی از اصالت را با خود به دوش می‌کشند و تجلی باورها، عقاید و فرهنگ یک قوم هستند که نه تنها ارزش خود را از دست نداده، بلکه توانسته توجه‌ها را به خود جلب و در دنیای مُد امروزی نفوذ کند. یکی از گرایش‌‌های تآکیدی و مکمل بخش رقابتی جشنواره یازدهم(1401) «طرح‌‌های مرکب اقتباس‌‌شده از فرم‌‌ها و نقوش لباس‌‌های محلی اقوام مختلف ایران» است.