اهداف کلی

  • هویت‌‌بخشی به طراحی مد و لباس و تقویت چارچوب‌‌های مُدسازی درکنار حفظ ارزش‌‌های فرهنگی
  • معرفی، ترویج و تقویت گفتمان مُدعفیفانه براساس فرهنگ پوشش ایرانی-اسلامی
  • بازآفرینی ارزش‌‌های دینی، ملی و قومی و احیا و توسعه زیبائی‌‌شناسی بومی در کشور
  • طراحی و تولید پوشاک زیبا، سالم، مناسب و در دسترس برای تمامی اقشار جامعه
  • تشویق و حمایت از طراحان، افراد توانمند و فعالان مستعد در حوزه مُد و پوشاک
  • تبدیل فضای رقابتی به بستر رشد و استعدادیابی براساس اقتضائات فرهنگ ایرانی-اسلامی
  • شناسائی و بکارگیری قابلیت‌‌های اقتصادی و فرهنگی کشور در راستای خودکفائی در حوزه‌‌ مُدو پوشاک
  • حمایت از تولید ملی و زمینه‌‌سازی برای ترویج مصرف کالای داخلی و اشتغال پایدار
  • شناسائی و تبیین چارچوب‌‌ها و استانداردهای کیفی، اعتلای هنر-صنعت مُد ولباس و ارتقای سلیقه جامعه
  • ایجاد زمینه‌‌های همکاری و بسترسازی برای نمایش توانمندی‌‌های داخلی در عرصه بین‌‌المللی
  • بازآفرینی ارزش‌‌های دینی، ملی و قومی و احیا و توسعه زیبائی‌‌شناسی بومی در کشور
  • طراحی و تولید پوشاک زیبا، سالم، مناسب و در دسترس برای تمامی اقشار جامعه
  • تشویق و حمایت از طراحان، افراد توانمند و فعالان مستعد در حوزه مُد و پوشاک
  • تبدیل فضای رقابتی به بستر رشد و استعدادیابی براساس اقتضائات فرهنگ ایرانی- اسلامی
  • شناسائی و بکارگیری قابلیت‌‌های اقتصادی و فرهنگی کشور در راستای خودکفائی در حوزه‌‌ مُدو پوشاک
  • حمایت از تولید ملی و زمینه‌‌سازی برای ترویج مصرف کالای داخلی و اشتغال پایدار
  • شناسائی و تبیین چارچوب‌‌ها و استانداردهای کیفی، اعتلای هنر-صنعت مُد ولباس و ارتقای سلیقه جامعه
  • ایجاد زمینه‌‌های همکاری و بسترسازی برای نمایش توانمندی‌‌های داخلی در عرصه بین‌‌المللی