اطلاعیه

همایش پژوهش‌های راهبردی پوشاک ایرانی و سبک پوشش ایرانی- اسلامی روز 21 تیرماه، از ساعت 10 تا 17:30 برگزار می‌گردد که به ارائه اجمالی برخی مقالاتی اختصاص خواهد یافت که چکیده آنها پذیرفته و در کتاب «چکیده مقالات همایش» منتشر شده است.
ضمن تشکر از مشارکت پژوهشگران محترمی که آثار خود را به دبیرخانه همایش ارسال کرده‌اند به اطلاع می‌رساند، با توجه به مشکلات پیش آمده، فرایند داوری مقالات، پس از همایش آغاز خواهد شد و نتیجه داوری به اطلاع نویسندگان مقالات خواهد رسید. همچنین آثار پذیرفته شده در این همایش، در کتاب مجموعه مقالات همایش که متعاقبا به انتشار می‌رسد، چاپ می گردد.